Zasady bioasekuracji zawarte w projekcie rozporządzenia mają na celu ochronę krajowej produkcji, przepisy te mają wejść w życie w 2015 roku. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zmuszone zostały do opracowania planu bioasekuracji, który wskaże, jakie środki ostrożności będą musieli wprowadzić wszyscy producenci świń w Polsce.

Jest to jedno z najważniejszych narzędzi do walki z afrykańskim pomorem świń ( ASF). Do obecnie obowiązujących zasad bioasekuracji :

 • Odpowiednie ogrodzenie
 • Bramy wjazdowe i drzwi zamknięte
 • Maty dezynfekcyjne przy wjeździe do gospodarstwa i wejściu do chlewni
 • Ograniczenie do niezbędnego minimum liczby osób wizytujących i postronnych, osoby te powinny zmieniać obuwie i okrycie wierzchnie (jednorazowe ochronne).
 • Pracownicy pracujący w chlewni nie mogą mieć własnych świń, nie mogą wnosić na teren chlewni produktów wieprzowych i dziczyzny, nie mogą brać udziału w polowaniach.
 • Ograniczyć do minimum wjazdy samochodów na teren gospodarstwa.
 • Rampy do załadunku tuczników uniemożliwiające cofnięcie się zwierząt do chlewni.
 • Ograniczyć do niezbędnego minimum zakupy świń.
 • Jeżeli zakup jest konieczny, kupować świnie w znanych źródłach, a przed włączeniem do stada poddać 21 dniowej kwarantannie.

wprowadzone są dodatkowe zasady. Wg. rozporządzenia MRiRW gospodarstwa mają być podzielone na dwie kategorie: komercyjne ( wprowadzające na rynek prosięta lub tuczniki ), oraz niekomercyjne ( produkujące na własny użytek).

W chlewniach niekomercyjnych obowiązywać maja następujące zasady:

 • zakaz skarmiania zlewek
 • zakaz kontaktowania świń ze zwierzętami przenoszącymi ASF
 • zakaz wprowadzania do gospodarstwa tusz i mięsa dzików
 • ubój świń na własne potrzeby pod nadzorem lekarza weterynarii
 • zakaz utrzymywania loch i knurów.

Gospodarstw komercyjne oprócz ww. zasad ( bez zakazu utrzymywania loch i knurów ) będą musiały przestrzegać indywidualnego planu bioasekuracji, zatwierdzonego przez inspekcję weterynarii.

Przewiduje się kontrole gospodarstw pod kątem dostosowania, dwa razy w roku w strefach z ograniczeniami , w pozostałej części kraju kontrole bierne. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, hodowca będzie miał 30 dni na poprawę sytuacji. Gdy porawa w gospodarstwie nie nastąpi, to Inspekcja Weterynarii zleci ubój świń i wprowadzi zakaz utrzymywania ich przez 3 lata z możliwością nałożenia kary grzywny.

Jerzy Wadowski