W systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego corocznie badana jest wartość gospodarcza odmian, z uwzględnieniem nowo zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Odmian, oraz niektórych odmian z katalogu CCA – rejestr UE.

 

Na podstawie wyników tych badań tworzone są „Listy Zalecanych Odmian”. Podstawą prawną do prowadzenia tego typu badań są: ustawa o nasiennictwie z 26 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr137, poz. 1299) oraz porozumienia zawarte pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych – Samorządem Województwa Lubelskiego – Lubelską Izbą Rolniczą.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze koordynująca badania odmianowe w systemie PDO w województwie Lubelskim po uwzględnieniu stanowiska Wojewódzkiego Zespołu PDO ustala po raz kolejny Listę Zalecanych Odmian do uprawy na obszarze województwa lubelskiego „LZO” dla gatunków jarych:

  • pszenica jara
  • jęczmień jary

 

Lista zalecanych odmian została opracowana na podstawie doświadczeń realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowegow woj. lubelskim.