Pole DW w Pożogu II

Kostrzewa czerwona - Gatunek wieloletni zaliczany do traw niskich. Charakteryzuje się silnym systemem korzeniowym oraz niskimi wymaganiami glebowymi i wodnymi. Jest jednym z podstawowych składników mieszanek pastwiskowych na gleby słabsze oraz okresowo suche. Mała zdolność konkurencyjna w mieszankach - przy intensywnym nawożeniu azotem ustępuje z runi zagłuszana przez inne gatunki nitrofilne. W mieszankach na pastwiska suche, mało zasob­ne - odmiany kostrzewy czerwonej powinny stanowić około 20% ogólnej masy nasion; na glebach organicznych, posusznych - do 25%. Liczba wartości użytkowej (LWU) – 5 (średnia).

Czytaj więcej: Rośliny energetyczne i inne