Soja jest gatunkiem ciepłolubnym, który wymaga siewu w dobrze ogrzaną glebę. Optymalny termin siewu tego gatunku w naszych warunkach klimatycznych przypada na okres pomiędzy 20 kwietnia a 5 maja. Ważne jest, aby temperatura gleby na głębokości siewu wynosiła minimum 8 - 10°C. Soja jest gatunkiem szczególnie wrażliwym na zaskorupianie gleby. W takich warunkach wschody roślin są bardzo utrudnione. Dlatego liczbę zabiegów uprawowych należy ograniczyć do minimum, aby uniknąć zagęszczenia gleby przez koła ciągnika. 

Czytaj więcej: Siew soi - o czym należy pamiętać?