Ocieplanie się klimatu oraz występujące coraz częściej niekorzystne zjawiska pogodowe, do których należą między innymi susze (pamiętny rok 2015) przyczyniają się do pogorszenia warunków prowadzenia produkcji roślinnej. Czynnikiem, który ma największy wpływ na wielkość plonowania roślin bobowatych w tym również grochu, jest dostępność wody uwarunkowana ilością opadów atmosferycznych. Konsekwencją tego jest większa niż w przypadku wielu innych gatunków roślin uprawnych zmienność plonowania w latach.

Rośliny bobowate największą wrażliwość na niedobory wody wykazują w okresie kiełkowania i wschodów oraz kwitnienia i zawiązywania strąków.  Niestety równomierny rozkład opadów w całym sezonie występuje rzadko, co objawia się tym, że praktycznie co roku występują okresy niesprzyjające. Powstaje więc konieczność poszukiwania nowych rozwiązań, do których zalicza się m.in. wykorzystanie nowych ozimych form roślin strączkowych.

W ostatnich latach nastąpił przełom w hodowli grochu, pojawiła się ozima odmiana pastewna. Ideą hodowli ozimych form grochu jest uzyskanie odmian, które w odniesieniu do form jarych charakteryzują się wyższą plennością i stabilnością plonowania. Jest to związane między innymi z przejściem przez formy ozime pełnego procesu jarowizacji w okresie zimowym (szybsze przejście od rozwoju wegetatywnego do generatywnego), większej odporności roślin na działanie niskich temperatur w okresie wzrostu i rozwoju, silniej rozwiniętego palowego systemu korzeniowego – ograniczenia niekorzystnych skutków niedoborów wody w glebie (szczególnie w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków) natomiast dłuży okres wegetacji to również dłuższy czas nagromadzenia składników pokarmowych w plonie nasion. Jedną z najważniejszych cech ozimej formy grochu jest jej mrozoodporność. Wytrzymałość roślin na niskie temperatury zimą decyduje o obsadzie roślin na jednostce powierzchni na wiosnę, co między innymi wpływa na wielkość zebranego plonu.

Ozime formy grochu są znane między innymi we Francji, Niemczech, Bułgarii i Włoszech, a także w USA. Obecnie na Polskim rynku nasiennym dostępna jest jedna ozima forma grochu pastewnego JAMES firmy Saaten Union. Odmiana zalecana w szczególności do uprawy na glebach słabszych, przepuszczalnych. Optymalny termin siewu przypada na koniec września, a gęstość wysiewu mieści się w granicach 90 – 100 nasion/m ².