Kolekcja odmian roślin bobowatych obejmuje istotne gospodarczo gatunki i służy prezentacji odmian, porównaniu ich rozwoju i plonowania oraz prowadzeniu monitoringu występowania agrofagów. W 2017 roku w skład kolekcji wchodziło: 13 odmian grochu, 3 odmiany bobiku, 1 odmiana łubinu białego, 3 odmiany łubinu żółtego, 13 odmian łubinu wąskolistnego oraz 3 odmiany wyki. 

Czytaj więcej: Plony roślin bobowatych w sezonie 2017