We wrześniu bieżącego roku nasi doradcy przeprowadzili w gospodarstwach rozsianych na terenie województwa szacowanie plonów ziemniaków. Z przedstawionych diagramów wynika, że wartości plonowania są w województwie silnie zróżnicowane terytorialnie i odmianowo. Wyższe plony uzyskano w zachodniej i południowej części naszego województwa.

Czytaj więcej: Oszacowaliśmy plony ziemniaków..