Na dobre przechowywanie porów decydujący wpływ ma temperatura, wilgotność powietrza i ziemia, w którym się je przechowuje oraz higiena pomieszczenia.

Do długotrwałego przechowywania nadają się tylko rośliny pochodzące z dobrze prowadzonej plantacji, wyrośnięte, zdrowe i nieuszkodzone.