Wieloletnia praktyka wskazuje na wysoką skuteczność monitoringu nasionnicy trześniówki prowadzonego przy użyciu pułapek lepowych i feromonowych. Nowa metoda zwalczania much tego szkodnika nosi nazwę „przywab i zabij”.

Czytaj więcej: Chronić pestkowe po nowemu

Dawno minęły czasy, kiedy Programy Ochrony Sadów i Jagodników były uaktualniane i wznawiane co dwa lata z zauważalnie wyraźną tendencją wzrostu liczby zarejestrowanych preparatów. Z chwilą podjęcia przez Unię Europejską szczegółowego przeglądu substancji aktywnych Programy Ochrony Roślin Sadowniczych aktualizowane są każdego roku, a nawet zmiany wprowadza się w ciągu danego sezonu wegetacyjnego.

Dobrze przechowują się tylko owoce właściwie wyprodukowane, zebrane prawidłowo i w optymalnym terminie. Po umieszczeniu owoców w komorach przechowalniczych należy im zapewnić odpowiednie warunki. Najdłużej można je przechowywać w chłodniach ULO, przy stężeniu tlenu poniżej 1,5%.

O ile nawożenie mineralne stosowane jest corocznie (niekoniecznie na podstawie analiz), to regulowanie kwasowości gleby jest często pomijane bądź traktowana marginalnie. Koniec lata i jesień to dobry czas, aby pobrać próbki gleby i wykonać analizę.

Od kilku lat w lubelskich sadach jabłoniowych, oprócz owocówki jabłkóweczki, pryszczarka jabłoniaka i wszędobylskich mszyc, największe szkody - uszkodzenia jabłek - wyrządzają zwójkówki liściowe pokolenia letniego. Straty gospodarcze wywołane ich żerowaniem sięgają nawet kilkunastu procent zbiorów.