W 2012 roku we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie na zlecenie jednej z firm fitofarmaceutycznych w Sadzie Doświadczalno – Wdrożeniowym LODR w Końskowoli założono doświadczenia polowe mające na celu wykazanie ograniczenia występowania owocówki i zwójkówek w kwaterach jabłoni oraz przeziernika porzeczkowca na plantacji porzeczki czarnej.

Doświadczenia miały na celu ocenę efektywności i wprowadzenie do praktyki sadowniczej nie inwazyjnej, nowatorskiej, proekologicznej metody dezinformacji szkodników z wykorzystaniem dyspenserów feromonowych.

W 2016 roku po 4 latach badań został zarejestrowany, a w bieżącym roku będzie wprowadzony do sprzedaży w Polsce dyspenser Isomate CTT skutecznie ograniczający populację owocówki jabłkóweczki. Jest to środek najnowszej generacji przeznaczony do ochrony sadów jabłoniowych. Sukcesywnie uwalniana w ciągu całego sezonu wegetacyjnego substancja aktywna w postaci feromonu wabi i jednocześnie dezorientuje osobniki męskie szkodnika. W efekcie nie dochodzi do kopulacji lub tylko sporadycznie, a więc nie pojawiają się gąsienice uszkadzające owoce powodujące ich „robaczywienie”. Isomate CTT jest skuteczny w każdych warunkach, bezpieczny dla ludzi, środowiska naturalnego, owadów pożytecznych i zapylających. Metoda ta gwarantuje zupełny brak pozostałości substancji niepożądanych w owocach i nie powoduje powstawania odporności agrofagów.    Dwa następne z dobrym skutkiem przetestowane w Sadzie Doświadczalno – Wdrożeniowym LODR w Końskowoli dyspensery czekają na rejestrację w sadach jabłoniowych i na plantacjach porzeczek, a następnie na wprowadzenie do stosowania i  handlu na terenie całego kraju.

Ponadto w Sadzie LODR w Końskowoli od kilku lat doświadczalnie prowadzi się ocenę skuteczności nowych pestycydów w różnych gatunkach sadowniczych w celu ich potencjalnej rejestracji w Polsce.  W 2016 roku badano  skuteczność insektycydów na terenie Sadu Doświadczalno – Wdrożeniowego LODR w Końskowoli w odniesieniu do mszyc i bawełnicy korówki w jabłoniach. Wyniki badań są obiecujące, szczególnie w zwalczaniu bardzo groźnej z gospodarczego punktu widzenia mszycy w sadach jabłoniowych  jakim jest porazik jabłoniowy. Duże nadzieje wiązane są również z nowymi kombinacjami skutecznie eliminującymi bawełnicę korówkę.

 

Zdzisław Partyka