W Sadzie LODR Końskowola naznaczono zabieg chemizacyjny na owocówkę jabłkóweczkę na dzień 11.06.2021 /Substancja czynna Chlorantraniliprol /