Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców grupa może podejmować i prowadzić działalność jak każdy przedsiębiorca, nie może jednak korzystać z pomocy przewidzianej dla grup producentów rolnych lub wynikających z przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw. Korzystanie z pomocy możliwe jest dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji Marszałka Województwa potwierdzającej spełnienie ustawowych wymogów bycia grupą lub organizacją.

Komisja Europejska wyraziła zgodę, by od 2008 r., przez okres 5 lat, plantatorzy truskawek i malin dla przetwórstwa zostali objęci wsparciem finansowym w formie płatności obszarowych. Poziom wsparcia z budżetu unijnego będzie wynosił 230 euro/ha, z możliwością dofinansowania ze środków krajowych do 400 euro /ha.