Komisja Europejska wyraziła zgodę, by od 2008 r., przez okres 5 lat, plantatorzy truskawek i malin dla przetwórstwa zostali objęci wsparciem finansowym w formie płatności obszarowych. Poziom wsparcia z budżetu unijnego będzie wynosił 230 euro/ha, z możliwością dofinansowania ze środków krajowych do 400 euro /ha.

Ponadto ustalono zakres zmian dotyczących Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw, które będą obejmowały:

  • 4-letni okres przejściowy na pełne oddzielenie płatności dla pomidorów dla przetwórstwa. W tym czasie do 50% tych płatności będzie mogło być wypłacane w formie płatności powierzchniowej uwarunkowanej dostawami w ramach umów kontraktacyjnych.
  • Podwojenie stawek wsparcia na założenie i koszty administracyjne dla wstępnie uznanych grup producentów, do wysokości 10%, 10%, 8%, 6%, 4% wartości produkcji sprzedanej, w pięciu kolejnych latach realizacji planu dochodzenia do uznania. Ponadto grupy będą mogły otrzymywać refundację części kosztów kwalifikowanych inwestycji. Takie formy pomocy będą obowiązywały tylko w nowych krajach unijnych.
  • Zwiększenie udziału wsparcia wspólnotowego w funduszu operacyjnym tworzonym przez organizacje producentów z poziomu 50% do 60%, w krajach o niskim stopniu zorganizowania, m. in. w Polsce.
  • Nowe rozwiązania służące lepszemu dostosowaniu sektora owoców i warzyw, polegające na zwiększeniu znaczenia działań pro-środowiskowych, instrumentów zarządzania kryzysowego, oraz promocji spożycia owoców i warzyw, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Wprowadzenie reformy rozpocznie się w 2008 roku i przyczyni się do przyspieszenia rozwoju grup i organizacji producentów, oraz wpłynie na poprawę konkurencyjności sektora owoców i warzyw.

Powyższe ustalenia dokonane podczas posiedzenia Rady Ministrów UE, muszą mieć jeszcze potwierdzenie w postaci szczegółowego Rozporządzenia Rady UE, Rozporządzenia Komisji ( WE ), a następnie będą wymagały implementacji w przepisach krajowych.

Na podstawie materiałów informacyjnych MRiRW z dnia 14.06.2007 r opracowała: mgr inż. Krystyna Rysak