Gospodarstwo państwa Jana i Anety Panasików położone jest w gminie Księżpol, powiecie biłgorajskim, województwie lubelskim. Od 2000 roku podlega certyfikacji na rolnictwo ekologiczne. Obecnie jednostką certyfikującą jest PNG. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 17,54 ha. W 2019 roku dokupiono 2,5 ha. Gleby należą do IIIB i IV klasy bonitacyjnej. Poza produkcją ogrodniczą prowadzone jest przetwórstwo kapusty głowiastej- produkowana jest kapusta kiszona.

Gospodarstwo państwa Ernesta i Anny Kaca położone jest w miejscowości Liszna, w gminie Sławatycze, powiecie bialskim. Obecnie grunty zajmują 8,37 ha. Należą do IV, V i VI klasy bonitacyjnej. Od 2 lat prowadzona jest produkcja zielarska. W gospodarstwie uprawiane są także zboża. Gospodarstwo posiada certyfikat ekologiczny od 10 lat. Jednostką certyfikującą jest Ekogwarancja.

Jak produkować bezpieczną żywność?

Produkcja żywności zarówno konwencjonalnej, jak i ekologicznej zawsze wiąże się z ryzykiem powstawania zanieczyszczeń. Wynikają one z niewłaściwego gospodarowania, bez odpowiedniej wiedzy lub też z uwagi na fakt lekceważenia przez niektórych zdawałoby się nieistotnych szczegółów produkcji.

Każdy kto  myśli o tym aby hodować bydło ekologiczne, musi wiedzieć, że taka hodowla łączy się nierozerwalnie z przestawieniem swojego gospodarstwa na metody ekologiczne. Jest to o tyle skomplikowane, ze musimy nie tylko znać się na ekologicznych zasadach produkcji roślinnej, ale również być świadomi, że ekologiczna produkcja zwierzęca wymaga od nas znajomości przepisów prawnych z nią związanych. Jest to zbiór dosyć zawiłych zasad, które często są odrębne dla różnych gatunków zwierząt.