Nadeszła wiosna, a wraz z nią rozpoczął się sezon prac na polu. Dla niektórych jest to sezon na wypalanie traw na łąkach oraz nieużytkach rolnych. Proceder,  ten w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody, a także niebezpieczny dla człowieka.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit.

Wypalanie traw wiosną spowodowane jest panującym od wieków błędnym przekonaniem, że prowadzi ono do użyźnienia gleby, co ma przynieść oraz przyczynić się do bujniejszego odrostu i wzrostu młodej trawy, a także większych korzyści ekonomicznych dla rolnika. Badania naukowe pokazują straty które mogą wystąpić przez wypalanie traw. Nawet jednorazowe wypalenie trawy może spowodować obniżeniem wartości plonów od 5 do 8 proc. Podczas pożaru temperatura gleby podnosi się do ok. 1000 st. C., co skutkuje śmiercią żyjących w niej zwierząt, zniszczeniem warstwy próchnicy oraz mikroorganizmów odpowiadających za równowagę biologiczną. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do plonów sprzed pożaru.

Rolniku wypalasz trawę? Możesz stracić dopłaty.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może nałożyć na rolnika, który wypala trawy sankcje karne, a także dotkliwe kary. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014 - 2020. Nie przestrzeganie zakazu może doprowadzić do zmniejszenia płatności o minimum 5 procent. Oznacza to, że o tyle mogą być pomniejszone wszystkie płatności bezpośrednie, jeśli  rolnikowi zostanie udowodnione, że wypalał trawy na którymkolwiek z posiadanych przez niego gruntów: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatność dobrowolna związana z produkcją, a także z PROW 2014-2020 płatności rolnośrodowiskowe, płatność ekologiczna, płatność ONW oraz  pomoc na zalesianie gruntów rolnych. Surowszą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie wypala grunty rolne. Wówczas całkowita kwota należnych mu płatności może być obniżona nawet o 25 procent W skrajnych przypadkach na przykład stwierdzenia rozległego i dotkliwego w skutkach wypalania traw, torfowisk Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

Kary do 5 tysięcy złotych grzywny i nawet 10 lat więzienia.

Zakaz wypalania traw określony został w ustawach o ochronie przyrody oraz o lasach. Za tego rodzaju wykroczenie Kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Jeśli jednak w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie zdrowia lub życia wielu osób albo mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. W zeszłym roku odnotowano ponad 48 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, w wyniku których śmierć poniosło 8 osób.

Źródło : www.arimr.gov.pl