Celem realizacji działania jest poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.

W ramach operacji realizowane będą 3 letnie programy doradcze dla 3495 rolników aktywnych zawodowo z terenu województwa lubelskiego.

Uwaga: Usługi świadczone w ramach programów doradczych są bezpłatne!

Doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolników i właścicieli lasów ma umożliwić wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji. Każdy program doradczy złożony będzie z trzech usług. W ramach realizacji programów doradczych planowane są:

  • analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego,
  • rachunkowość w gospodarstwie rolnym,

oraz jedną z wymienionych poniżej trzecią usługę doradczą:

  • uczestnictwo w systemach jakości lub system rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do RE oraz pomoc w realizacji RE,
  • dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
  • ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
  • modernizacja gospodarstwa rolnego lub restrukturyzacja małych gospodarstw.

Program doradczy realizowany przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” Poddziałania „2.1. „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać kontaktując się z Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego LODR lub z Centralą Ośrodka w Końskowoli.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH!