Lokalna grupa działania

„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 

,,KGW – Kobiety gotowe wesprzeć przedsiębiorczość na obszarze LGD Razem” 

W dniach 16 i 17 października 2019 w  r. w Fiukówce i Dominie (Powiat Łukowski), odbyły się dwa z planowanych czterech szkoleń z zakresu małego przetwórstwa oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa mleka połączonych z warsztatami serowarskimi.

Szkolenia w ramach projektu „KGWKOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM” zostały zorganizowane przez  LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, KGW w Ciechominie oraz  Stowarzyszeniem Aktywnych Trzeciak. Szkolenia z zakresu małego przetwórstwa, wymagań i procedury sanitarno-technicznej oraz warunków i wymagań w prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej w ramach rolniczego handlu detalicznego /RHD/ poprowadzili pracownicy LODR w Końskowoli Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Partnera projektu. Kolejne dwa szkolenia odbędą się w Jakuszach oraz Ciechominie w dniach 22 i 23 października 2019 r. 

Celem realizowanego projektu, kierowanego do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z obszarów wiejskich LGD „Razem”, jest wdrożenie nowej inicjatywy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz promocja wsi, jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.  Panie z lokalnych KGW
i NGO z gminy Krzywda, Łuków i Stanin nauczyły się produkcji kilku rodzajów serów podpuszczkowych i zwarowych, m.in.: ricotty,  goudy, fety i sera z masy parzonej.

Ostatnim etapem realizacji projektu będzie wyjazd studyjny do gospodarstw rolnych specjalizujących się w przetwórstwie rolno – spożywczym na obszarze Województwa Lubelskiego: wizyta w Manufakturze Różanej, w olejarni Skarby Natury, w Zagrodzie Edukacyjnej Solisowe Sioło, oraz w gospodarstwach zajmujących się produkcją serów zagrodowych.

 

 

Instytucja odpowiedzialna za informacje : Lokalna Grupa Działania ,, RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejski.

Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  ,,  Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020