Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe mają na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez ułatwienie dostępu do zewnętrznego finansowania. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe są otwarte na potencjalnych  przedsiębiorców i oferują kapitał na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jak i jej rozwój bez unikalnych pomysłów oraz bez gotowych biznesplanów. Mają one przewagę nad ofertą komercyjnych banków w postaci niższych kosztów uzyskania oraz łatwiejszych procedur.

Czytaj więcej: Wsparcie pozadotacyjne – fundusze poręczeniowe i pożyczkowe