W związku z ogłoszonym konkursem nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego informuje o możliwości rejestracji KGW, Stowarzyszeń działających na terenie województwa lubelskiego jako partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Spełnienie powyższego wymogu związane jest z możliwością wnioskowania o przyznanie środków finansowych  na projekty partnerskie w ramach ogłoszonego konkursu dla partnerów KSOW na 2020 rok, którego budżet wynosi 810 tys. zł.

Termin składania wniosków trwa do 17 stycznia 2020 roku. Szczegółowe informacje na temat rejestracji oraz konkursu dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.ksow.pl, oraz pod numerem telefonu 81 4416795 lub 81 4416873.

Środki, które mogą być uzyskane w ramach projektów przez KGW lub Stowarzyszenia wspomogą ich rozwój, a także wpiszą się w realizację celów i priorytetów realizowanych przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

Źródło: www.lubelskie.ksow.pl