Dnia 6 października 2019 roku w sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbędzie się Jubileuszowa Gala z okazji 60-lecia Klubu Twórców Ludowych.

Od 1959 roku dbają o podtrzymywanie tradycji i propagowanie kultury ludowej, promują region Powiśla Lubelskiego, pobudzają artystyczne inicjatywy lokalne, a także popularyzują artystyczną twórczość wsi. Klub Twórców Ludowych w Puławach jest najstarszym klubem w kraju, który  zrzesza twórców ludowych. Głównym inicjatorem pomysłu i wieloletnim prezesem KTL był znakomity organizator życia artystycznego, a także kowal, poeta, wycinankarz Bronisław Pietrak. Obecnie funkcję tę sprawuje Pani Małgorzata Kowal.60-letnia historia działalności Klubu Twórców Ludowych w Puławach, to okres bardzo bogaty w liczne i znaczące osiągnięcia w dziedzinie szeroko pojętego folkloru, obejmującego niemal wszystkie przejawy aktywności twórczej artystów ludowych.

Członkowie zrzeszeni w KTL licznie uczestniczą w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach folklorystycznych, takich jak konkursy, imprezy dożynkowe, dni miast. Corocznym podsumowaniem działalności jest wystawa "Artystyczna Twórczość Wsi". Klub przygotowuje również kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe. Twórcy bardzo chętnie przekazują swoją wiedzę, biorąc udział w pokazach oraz warsztatach takich jak "Spotkania ze sztuką ludową", które są adresowane głównie do dzieci oraz młodzieży.
Obecnie Klub Twórców Ludowych skupia ponad stu członków, z pośród których większość posiada weryfikację Rady Naukowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Artyści zrzeszeni w Klubie reprezentują dziedziny twórczości jak: tkactwo, haft, koronczarstwo, plecionkarstwo, kowalstwo, garncarstwo, zdobnictwo wnętrz, wycinankarstwo, plastyka obrzędowa, malarstwo, rzeźba, wyroby artystyczne z wosku pszczelego oraz literatura ludowa.

Podczas uroczystej Gali Jubileuszowej, pragniemy podkreślić zostanie podkreślona i zaprezentowana wspaniała praca członków KTL, której rezultatem jest podtrzymywanie tradycji oraz propagowanie kultury ludowej.

Tajniki rękodzieła są kultywowane oraz  przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzięki temu, zamiłowanie do ludowej tradycji nie zaginie.

Szczegółowy program:
godz. 10:00 – Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej (ul. Lubelska 7).
godz. 11:15 – Wernisaż wystawy pokonkursowej „Artystyczna Twórczość Wsi” (Galeria Aneks w POK „Dom Chemika”).
godz. 12:30 – Gala Jubileuszowa 60-lecia Klubu Twórców Ludowych w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego.

Źródło: https://domchemika.pl/aktualnosci.html