Zgodnie z rozporządzeniem „W sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń”, każdą przesyłkę trzody chlewnej kierowaną do: