Czytaj więcej: Ochrona

 

 

 

Czytaj więcej: Nowe odmiany łubinów

We wczesnych fazach rozwoju roślin - zwłaszcza grochu i bobiku - należy stosować zwalczanie oprzędzików - małych chrząszczy, które w charakterystyczny sposób wygryzają brzegi blaszek liściowych. 

Czytaj więcej: Ochrona roślin strączkowych

W systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego corocznie badana jest wartość gospodarcza odmian, z uwzględnieniem nowo zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Odmian, oraz niektórych odmian z katalogu CCA – rejestr UE.

Czytaj więcej: LZO – Listy zalecanych odmian do uprawy na terenie Lubelszczyzny w 2014 roku