Szkolenia dla osób, które zobowiązały się spełnić kryteria punktowe we wnioskach złożonych do ARiMR w ramach działania „Premie dla Młodych Rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” odbędą się w LODR w Końskowoli, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola
w następujących terminach:

- 02, 05.10.2020 r. – szkolenia z zakresu technologii produkcji rolniczej (Pobierz - karta_zgloszenia_RMG_i_MR_10_2020_t.docx);

- 06, 07.10.2020 r. – szkolenia z zakresu rozwoju obszarów wiejskich (Pobierz - karta_zgloszenia_RMG_i_MR_10_2020_strona.docx);

- 20, 22.10.2020 r. – szkolenia z zakresu ekologii i ochrony środowiska (Pobierz - karta_zgloszenia_RMG_i_MR_10_2020_eko.docx).

Szczegółowe informacje zawarte są w kartach zgłoszenia uczestnictwa (kartę można wypełnić ręcznie lub elektronicznie).

Karty zgłoszenia uczestnictwa z pozostałych zakresów tematycznych będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej LODR.

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego prosimy o zaopatrzenie się w maseczki, notesy i własne długopisy. Przed rozpoczęciem szkolenia, każdy uczestnik będzie miał mierzoną temperaturę.