Szkolenia dla osób, które zobowiązały się spełnić kryteria punktowe we wnioskach złożonych do ARiMR w ramach działania „Premie dla Młodych Rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” poprzez udział w wybranych szkoleniach odbędą się w Grabanowie.

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie zgłoszenia uczestnictwa (kartę można wypełnić ręcznie lub elektronicznie).