Szkolenia dla osób, które zobowiązały się spełnić kryteria punktowe we wnioskach złożonych do ARiMR w ramach działania „Premie dla Młodych Rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” poprzez udział w wybranych szkoleniach odbędą się w LODR w Końskowoli, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola w terminie: 01,02,03.04.2020 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie zgłoszenia uczestnictwa (kartę można wypełnić ręcznie lub elektronicznie).