Warszawa, 28 listopada 2018 r.

Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio, powołana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zainicjowana została przez instytucje, które łączy idea rozwoju rynku bio w Polsce. Członkami założycielami są przedstawiciele Carrefour Polska, Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz stowarzyszenia EKOŁAN. Celem działania Koalicji będzie podjęcie inicjatyw prowadzących do budowy rynku żywności bio i wdrożenie rozwiązań wspierających rozwój tego rynku w Polsce oraz podniesienie poziomu wiedzy konsumentów.

Podstawową metodą ochrony roślin w systemie rolnictwa ekologicznego jest szeroko rozumiana profilaktyka. Masowe wystąpienie chorób i szkodników traktuje się jako biologiczny wsażnik zachwiania równowgi ekologicznej w agroekosystemie.

W ochronie roślin należy skoncentrować się na stworzeniu roślinie optymalnych warunków do rozwoju. Łatwo zauważyć, że rośliny silne są rzadziej porażane przez choroby i szkodniki, niż rośliny słabo rosnące.

 

Czytaj więcej: Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym

Rolnictwo ekologiczne stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa na świecie, w tym w szczególności w Unii Europejskiej. Również w Polsce w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost liczby gospodarstw i  przetwórni zajmujących się produkcją wysokojakościowych produktów rolnictwa ekologicznego.