Polskie Wydawnictwo Naukowe podaje, że próchnica glebowa to bogata w liczne związki organiczne substancja naturalna, powstała w wyniku biologicznego rozkładu resztek organicznych pochodzących od roślin (np. liści, obumarłych korzeni, gałązek, łodyg, owoców lub całych roślin) i zwierząt (m.in. odchodów zwierzęcych, martwych owadów). W procesie rozkładu materii biorą udział mikroorganizmy glebowe (grzyby, bakterie, promieniowce) oraz drobne bezkręgowce (m.in. dżdżownice), które wzbogacają próchnicę w rozmaite związki pochodzące z przetworzenia materii organicznej.

Na północ od fiordu Horsens, na południe od zbiornika Ørting w miejscowości Alrøvej znajduje się gospodarstwo Lony Farmer i Sørena Sørøver. Docieramy tam czwartego dnia po zmierzchu. W gospodarstwie wita nas Lona i mówi, że pada tu od 2 miesięcy i trudno będzie się poruszać bo jest ciemno i wszędzie jest błoto. Wybrała najlepszą opcję, zaprosiła nas do stodoły, która jest przystosowana do przyjmowania gości. Zaczyna opowiadać o gospodarstwie, które prowadzą wspólnie z mężem. Swoją przygodę z rolnictwem zaczynali na dwa razy większej powierzchni użytków rolnych niż posiadają obecnie.

W celu ograniczenia zanieczyszczenia owoców i warzyw drobnoustrojami chorobotwórczymi na etapie uprawy, zbioru i działań powiązanych.

Czytaj więcej: Zalecenia dla plantatorów...

W dniach 16 – 20 września br. 32 osobowa grupa składająca się z rolników, naukowców, przedstawicieli jednostek pracujących na rzecz rolnictwa i doradców uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Francji. Tematem wiodącym wyjazdu było „Upowszechnianie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i osiągnięć nauki w wybranych krajach UE”. Organizowany był on w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu pn. „Rolnictwo ekologiczne – upowszechnianie wiedzy i promocja gospodarowania metodami ekologicznymi."

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało instrukcję: Zasady postępowania producenta ekologicznego w przypadku podejrzenia skażenia uprawy niedozwolonymi środkami ochrony roślin lub w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Ma ona ułatwić rolnikom ekologicznym podejmowanie decyzji i prowadzenie działań w sytuacji znosów środków ochrony roślin z uprawy konwencjonalnej na uprawę ekologiczną.

instrukcja.pdf