Barszcz Sosnowskiego sprowadzono do Polski na początku lat siedemdziesiątych minionego stulecia jako roślinę paszową, która jednak nie sprawdziła się w uprawie, natomiast stała się niebezpiecznym i ekspansywnym chwastem. Jest to roślina parząca, zwierające duże ilości związków kumarynowych, powodujących trudno gojące się oparzenia na ludzkiej skórze. W okresie upalnej pogody w czasie kwitnienia roślin i dojrzewania nasion wydziela się najwięcej tych związków, przez co szkodliwe dla człowieka są nawet ich opary. Ważne zatem, aby skutecznie i umiejętnie zwalczać tę roślinę , nie dopuszczając do jej rozprzestrzeniania się.

Pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym zostało wprowadzone przez Komisję Europejską już pod koniec 2015 roku. Jest to koncepcja przeciwstawna do gospodarki linearnej, w której wytwarzamy, użytkujemy i wyrzucamy. Efektem czego jest powstawanie odpadów i wyczerpywanie zasobów naturalnych w sytuacji w której część surowców zalega na składowiskach odpadów.

W lipcu 2017 roku uchwalona została w nowym brzmieniu ustawa Prawo wodne. Jedną z konsekwencji, które wprowadza jest konieczność przyjęcia na terenie całego kraju „Programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych oraz zapobieganiu dalszemu zanieczyszczeniu”, zwanego w skrócie Programem azotanowym, obowiązującego od 27 lipca 2018 roku. Większość z zapisów Programu obowiązuje już dziś i nakłada na rolników nowe obowiązki, z których niejednokrotnie nie zdają sobie oni jeszcze sprawy. Ich zakres zależny jest od wielkości gospodarstwa. Praktyki, do których realizacji zobowiązany jest rolnik, zestawiono w tabeli 1.

Etykietowanie energetyczne stosowane jest już od ponad dwudziestu lat. Czy każdy z nas zdaje sobie jednak sprawę z tego jakie informacje zawarte są na etykietach przyklejonych do każdego z kupowanych przez nas urządzeń gospodarstwa domowego?

Szacuje się, że około 70% kosztów utrzymania budynków stanowią wydatki związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Nieustannie poszukiwane są więc rozwiązania pozwalające na zmniejszenie tych kosztów. Jednym ze sposobów są pompy ciepła, których popularność w ostatnich latach znacznie wzrasta. W 2016 roku w Polsce ich udział wśród wszystkich systemów grzewczych wynosił około 10%. Pompy ciepła nie są nowością, ponieważ pierwsze z nich były znane w naszym kraju już w latach 90. XX wieku. Od 2009 roku są traktowane jako źródło energii odnawialnej. W naszej świadomości często są jednak postrzegane jako rozwiązanie bardzo kosztowne o niejasnym sposobie działania.