W dniach 5-6 września br. uczestniczyliśmy w konferencji i wyjeździe studyjnym nt.” „Jakość i bezpieczeństwo żywności w małym przetwórstwie rolno-spożywczym” , którego organizatorem był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w partnerstwie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało serię filmów z cyklu „Wiedz i mądrze jedz” – propagujących ideę sprzedaży bezpośredniej.

Wiedz i mądrze jedz – to ogólnopolska kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności. Celem kampanii jest wzrost świadomości konsumentów odnośnie znaczenia zdrowego odżywiania oraz propagowanie korzyści dla małych producentów żywności (głównie na terenach wiejskich), dla konsumentów (głównie miejskich), a także organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, wynikających z organizowania i partycypowania w systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi kampanię promocyjno- informacyjną na temat zwiększenia popytu na owoce i warzywa sezonowe. W największych miastach Polskich zostanie zorganizowanych 10 wakacyjnych targów owocowo- warzywnych. Wyżej wymienione targi zostaną zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oraz będą wspierane kampanią edukacyjno-informacyjną w prasie, radiu, a także telewizji.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej serdecznie zaprasza na bezpłatne wizyty studyjne. Udział w wyjazdach mogą wziąć osoby z całej Polski. Pierwszy wyjazd organizowany jest w dniach 26-28 września 2018 roku na Podkarpacie w ramach operacji Turystyka Kulinarna Szansą na Rozwój Obszarów Wiejskich. Celem operacji jest wzrost znaczenia i upowszechnienia turystyki kulinarnej jako narzędzie poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

W dniu 27-06-2018 r w Instytucie Biotechnologii przemysłu Rolno - Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie odbyło się spotkanie na temat: „Produkcja żywności w gospodarstwach rolniczych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego”. Seminarium zostało poświęcone prozdrowotnym  właściwościom żywności produkowanej przez małych przetwórców i bezpieczeństwie żywności, które jest nieodzownym elementem wytwarzania żywności.