Produkcja podstawowa (surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego) – działalność taka podlega rejestracji i jest nadzorowana pod względem bezpieczeństwa żywności odpowiednio przez Inspekcję Weterynaryjną (surowce pochodzenia zwierzęcego) albo Państwową Inspekcję Sanitarną (surowce pochodzenia roślinnego), a wymagania higieniczno-sanitarne określają dla takiej działalności przepisy Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim rozporządzenie nr 852/2004 (załącznik I). W ramach tej formy działalności możliwe jest m.in. zbywanie żywności na rzecz sklepów, stołówek, jadłodajni, gospodarstw agroturystycznych, czy restauracji,

W dniu 7 listopada 2017 roku w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym w LODR w Końskowoli odbyło się seminarium pt. „Krótkie łańcuchy dostaw - Od pola do stołu".

W imieniu organizatorów, Zastępca Dyrektor LODR w Końskowoli Pan Artur Niczyporuk powitał wykładowców oraz uczestników konferencji.

Zmiany w zakresie sprzedaży bezpośredniej

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta ma na celu umożliwienie tzw. sprzedaży bezpośredniej, czyli ułatwia konsumentom zakup żywnościowych produktów przetworzonych (masło, sery, dżemy, oleje itp.) bezpośrednio od rolników, którzy je wyprodukowali z własnych upraw, hodowli czy chowu.