Karta podatkowa

Podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej, co do zasady ,są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania deklaracji, zeznań podatkowych, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, zobowiązani są jednak wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury oraz przechowywać je przez okres pięciu lat podatkowych.