Polska Organizacja Turystyczna w dniach 5-7 października 2018 roku, organizuje piątą edycję akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”. Celem akcji jest prezentacja oraz promocja ogólnopolskiej oferty turystycznej. Ponadto zachęcanie Polaków, do korzystania z licznych atrakcji oraz usług turystycznych, które proponowane są przez różne podmioty świadczące nie tylko usługi turystyczne, ale również inne usługi powiązane z turystyką. Do akcji tej zgłaszają się przedsiębiorcy z branży turystycznej, którzy zgłaszają swoje oferty, a turyści korzystają z nich w obniżonych cenach.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej serdecznie zaprasza na bezpłatne wizyty studyjne. Udział w wyjazdach mogą wziąć osoby z całej Polski. Pierwszy wyjazd organizowany jest w dniach 26-28 września 2018 roku na Podkarpacie w ramach operacji Turystyka Kulinarna Szansą na Rozwój Obszarów Wiejskich. Celem operacji jest wzrost znaczenia i upowszechnienia turystyki kulinarnej jako narzędzie poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Potrafisz skutecznie przyciągać turystów na wieś i umilać im pobyt? Weź udział w konkursie, ,,Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowany na zlecenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W dniach 12-14 września 2017 roku w Smardzewicach w województwie łódzkim odbyło się XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. Celem tegorocznego spotkania była wymiana poglądów, osiągnięć i doświadczeń w zakresie tematycznym ujętym pod nazwą „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej - stan obecny i nowe wyzwania” obejmująca stan obecny i możliwości rozwoju turystyki wiejskiej w perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Agroturystyka i turystyka wiejska to terminy związane z wypoczynkiem na wsi, jednak agroturystyka dotyczy gospodarstwa rolnego, natomiast turystyka wiejska może się odbywać poza gospodarstwem rolnym.