Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nabór od 28 września do 27 października 2017 roku

Najważniejsza zmiana w „Modernizacji gospodarstw rolnych” to przestrzeganie zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 – co to takiego?

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (zgodnie z wytycznymi MRiRW)

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (z dnia 21 października 2015 r.) ogłosił możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w terminie od dnia 1 grudnia 2015 r. do dnia 30 grudnia 2015 r.