Dożynki inaczej zwane Świętem Plonów to ludowe obchody połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Wspaniała tradycja jak również najważniejsze wydarzenie dla rolników, wieńczące rok ciężkiej pracy. Tegoroczne uroczystości dożynkowe odbyły się w niedzielę 27 sierpnia w Radawcu, gdzie podczas korowodu dożynkowego zaprezentowano najpiękniejsze wieńce przygotowane przez mieszkańców Lubelszczyzny.

Doradcy LODR w Końskowoli udzielają wszelkich informacji oraz świadczą pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji w celu uzyskania środków finansowych z tytułu poniesionej szkody w uprawach rolnych oraz hodowlach zwierząt gospodarskich. 

Późnoletni siew i podsiew użytków zielonych Jeszcze w końcu sierpnia i na początku września możemy wykonywać nowe zasiewy użytków zielonych bądź podsiewać już istniejące. Jest to alternatywny termin w stosunku do wiosny, kiedy zwykle następuje spiętrzenie prac polowych. Cykl w jakim powinniśmy podsiewać łąki to około 4-5 lat.

 

Czytaj więcej: Późnoletni siew i podsiew

Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie dotyczące pomocy dla Polskich producentów świń, skierowana do gospodarstw utrzymujących do 50 świń z tytułu zaprzestania produkcji w związku z niespełnianiem wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zmienionego rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2017 r.

Sezon zbioru zbóż i rzepaku dobiegł końca w bieżącym roku. Przedstawiamy Państwu wyniki naszego monitoringu żniwnego w województwie lubelskim. Z danych pozyskanych przez naszych pracowników z terenu województwa wynika, że plony i jakość wszystkich gatunków zbóż i rzepaku były wyższe a jakość lepsza niż w roku poprzednim .

 

Czytaj więcej: Podsumowanie żniw 2017

Dnia 5 września 2017 r. w Gospodarstwie Rolnym AGROMARINA w miejscowości Andrzejów-Osada k. Urszulina (woj. lubelskie) odbędzie się Narodowy Dzień Mlecznej Fermy skierowany do hodowców bydła mlecznego z całej Polski. Zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu tych wszystkich, którzy chcieliby poznać najnowsze rozwiązania i technologie mogące pomóc w poprawie efektywności swojego gospodarstwa, wydajności stada i jakości produkowanego mleka.

W dniu 27 lipca 2017 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez starostwo bialskie. Obecni na spotkaniu byli między innymi: przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewa Lech, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, Wojewódzki Lekarz Weterynarii Paweł Piotrowski, dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli