Od dnia 15 marca 2023 roku do dnia 15 maja 2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w ramach kolejnej kampanii dopłat bezpośrednich. Wnioski przyjmowane są wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych.

Tegoroczna kampania jest pierwszą kampanią na nowych zasadach, realizowanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Ze względu na wprowadzone nowości doradcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego bezpłatnie pomagają w wypełnieniu wniosków. Ośrodki prowadzą także szkolenia dla rolników w zakresie prawidłowego wypełniania wniosków i korzystania z ekoschematów.

Od 2023 roku, aby otrzymać dopłaty, trzeba spełnić kryteria rolnika aktywnego zawodowo (być w poprzednim roku beneficjentem płatności bezpośrednich nieprzekraczających kwoty 5 tysięcy euro) oraz stosować zasady wzmocnionej warunkowości (przestają obowiązywać pojęcia wzajemnej zgodności, to jest cross-compliance i zazielenienia).

Wzmocniona  zasada warunkowości opiera się na 9 normach GAEC, dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z ochroną środowiska. Wytyczne te są również podstawą do określenia wymagań dla dodatkowych dobrowolnych działań, takich jak ekoschematy, które stanowią zupełnie nowy element kampanii dopłat 2023.

W ramach tych wniosków rolnicy muszą wystąpić o płatności w ramach ekoschematów. Te dodatkowe płatności nie są przyznawane automatycznie. Każdy rolnik samodzielnie podejmuje decyzje, z których spośród 6 ekoschematów będzie korzystał i to od rolnika zależy, czy zdecyduje się na ich wdrożenie.

Ekoschematy to nowy, prośrodowiskowy element płatności bezpośrednich. Zostały tak zaprojektowane, żeby promować praktyki, które przekładają się na dochody rolnicze poprzez zwiększenie żyzności gleby, racjonalne nawożenie, poprawę jakości plonów.

W ramach Planu Strategicznego wprowadzono łącznie 5 ekoschematów powierzchniowych oraz ekoschemat dobrostan zwierząt.

Do ekoschematów powierzchniowych zaliczamy:

  1. Płatności do obszarów z roślinami miododajnymi;
  2. Płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi – 8 praktyk:

- ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt;

- międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe;

- opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem;

- zróżnicowana struktura upraw;

- wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji;

- stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo;

- uproszczone systemy uprawy;

- wymieszanie słomy z glebą;

  1. Płatności do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych;
  2. Płatności do integrowanej produkcji roślin;
  3. Płatności do biologicznej ochrony upraw.

 

Kolejna zmiana dotyczy dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Do tej pory wynosił on 3 ha, a od tego roku został obniżony do 1 ha. Istotne jest, że płatność taka przyznaje się do pierwszych 30 ha.

W przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, do których można otrzymać dofinansowanie (dotychczas było to 50 ha).

 

Zainteresowanych rolników zapraszamy do kontaktu z doradcami z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz Działów Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Końskowoli.

Zadzwoń do doradcy LODR i umów się na spotkanie już dzisiaj!

 

Więcej informacji na stronie MRiRW:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-doplaty-bezposrednie-w-2023-r--terminy-i-zasady

 

Najczęściej zadawane pytania w zakresie Ekoschematów - strona CDR:

https://www.cdr.gov.pl/75-pytania-i-odpowiedzi/4382-najczesciej-zadawane-pytania-w-zakresie-ekoschematow