Wykładowców, plantatorów, przetwórców, specjalistów i doradców ogrodniczych powitał dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Wiesław Orzędowski, otwierając uroczyście Konferencję. Tematem przewodnim Konferencji , która odbyła się w Centrum Innowacyjno – Szkoleniowym LODR w Końskowoli był wykład „Uprawa porzeczek czarnych i czerwonych w Polsce – szanse i zagrożenia” wygłoszony przez dr Piotra Baryłę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 Dr Piotr Baryła jest prezesem Krajowego Stowarzyszenia Producentów Porzeczek Czarnych i reprezentuje nasz kraj w tej dziedzinie na arenie międzynarodowej. Z racji pełnionej funkcji aktywnie uczestniczy również w spotkaniach na szczeblu krajowym w imieniu plantatorów porzeczek. Głównym problemem podnoszonym przez producentów porzeczek jest brak umów kontraktacyjnych z podmiotami przetwórczymi i eksporterami z ustaloną uprzednio ceną. Niestety mimo licznych spotkań i usilnych starań dotychczas nie udało się stworzyć zadawalających obie strony umowy. Obecnie wiadomo że: Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej przed dostawą  na dzień dzisiejszy nie jest jasno określone w przepisach, w którym momencie ma to nastąpić – w praktyce jest to często w dniu dostawy lub po dostawie w formie aneksów do umów ramowych). Prelegent scharakteryzował specyfikę krajowej produkcji owoców porzeczek, zwracając uwagę na skalę produkcji i jej wpływ na ceny surowca. Nawiązał również do możliwości podjęcia opłacalnej produkcji porzeczek deserowych. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem czołowych plantatorów porzeczek woj. lubelskiego wywołując dyskusję i liczne pytania.

Kontynuacją tematyki uprawy, ochrony i zagospodarowania porzeczek deserowych było doniesienie autora niniejszej informacji dotyczące w głównej mierze odmianoznawstwa porzeczek przydatnych do produkcji wysokiej jakości owoców deserowych na świeży rynek krajowy oraz do mrożenia statycznego z przeznaczeniem na eksport np. do Chin czy Japonii.

Dopełnieniem merytorycznym były wystąpienia przedstawicieli kilku firm fitofaramaceutycznych i nawozowych propagujących nowatorskie, innowacyjne i bezpieczne metody produkcji i ochrony porzeczek.

Ofertę handlową środków produkcji przedstawiła lubelska hurtownia Agricola, a maszyn i specjalistycznych urządzeń sadowniczych Fabryka Maszyn Rolniczych Weremczuk Agromachines.

Zdzisław Partyka