Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło kolejną edycja konkursu pod nazwą "Wspólnie o Funduszach Europejskich". Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o środkach unijnych przyznanych w Polsce na lata 2014-2020. Do udziału w konkursie zapraszamy władze miejskie, instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

W ramach konkursu można wnioskować o wsparcie w wysokości do 20 000 zł brutto, które muszą być przeznaczone na organizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych, czyli m.in. spotkań, konferencji, warsztatów czy szkoleń.

Ponadto,  beneficjenci będą mogli liczyć na wsparcie Ministerstwa w postaci bezpłatnego udostępnienia publikacji, broszur tematycznych czy rollupów.

 Poprzez zwycięskie inicjatywy chcemy dotrzeć z ofertą Funduszy Europejskich do różnych grup docelowych m.in. do przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób z niepełnosprawnościami, osób 50+.

Oferty można składać w dwóch turach: pierwsza kończy się 15 kwietnia 2019 roku, natomiast druga tura zaczyna się 3 czerwca, a kończy 24 czerwca 2019 roku. Wydarzenia muszą zostać zrealizowane do końca października 2019 r.

Szczegółowe informacje można szukać na portalu: www.FunduszeEuropejskie.gov.pl- w zakładce "Weź udział w promocji Funduszy Europejskich". 

 

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl