EFA

Rolnicy którzy posiadający więcej niż 15 ha i utrzymują obszary proekologiczne EFA będą mieli od tego roku do dyspozycji nowy element EFA. Są to grunty ugorowane z roślinami miododajnymi bogatymi w pyłek i nektar, oznaczone jako EFA1a. Za obszar taki uznawane są grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, na których w okresie od 1 stycznia do 30 września danego roku nie prowadzi się produkcji rolnej, ale wolno zasiać rośliny miododajne, które należy utrzymywać minimum przez 6 miesięcy.

Ponadto na takim ugorze wolno postawić ule, ale nie można wypasać zwierząt. Na uwagę zasługuje, współczynnik ważenia który dla EFA1 (gruntów ugorowanych) wynosi 1, a dla EFA1a – 1,5 (1 ha = 1,5 ha). EFA1a tworzy się przez wysianie mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych objętych wykazem takich gatunków (zamieszczony na końcu informacji). Obowiązuje zasada: gatunki roślin miododajnych, które są określone w wykazie nr 2, są dopuszczone jedynie w mieszance z gatunkami zawartymi w wykazie nr 1 i nie mogą dominować w mieszance. Mieszanka może zawierać trawy lub inne zielne rośliny pastewne, pod warunkiem że będą ją tylko uzupełniać. Grunty ugorowane z roślinami miododajnymi mogą być zaliczone jako uprawa w ramach praktyki dywersyfikacji upraw. Należy pamiętać, że grunty ugorowane (EFA1) i grunty ugorowane z roślinami miododajnymi (EFA1a) traktowane są w tym przypadku jako jedna uprawa.

Ponadto od 2019 roku za obszary proekologiczne (EFA) nie będą uznawane grunty zalesione po 2008 r. w ramach PROW, które kwalifikowały się do jednolitej płatności obszarowej w 2008 r.

Wszystkim rolnikom przypominamy że od 2018 roku obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA, tj. w przypadku ugorów, międzyplonów, upraw wiążących azot oraz pasów gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu, na których prowadzona jest produkcja.

Zakaz środków ochrony roślin obejmuje również zaprawę nasion.
Okres stosowania zakazu dostosowany jest do czasu trwania elementu EFA. W przypadku natomiast wsiewki trawy w uprawę główną zakaz obowiązuje od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej 8 tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej.

Rolnicy posiadający w gospodarstwie ugór z okrywą roślinną należącą do traw, powinni wykazywać takie obszary we wniosku jako uprawę – trawy na ugorze. Nieprzerwana deklaracja trawy na ugorze na tej samej powierzchni spowoduje, że grunt ten po 5 latach stanie się trwałym użytkiem zielonym.

Rośliny miododajne (EFA1A)

  • Wykaz nr 1: astry (z wyłączeniem astra nowobelgijskiego i wierzbolistnego), bodziszki, chabry, czarnuszki, cząber ogrodowy, czyściec prosty, driakwie, dzielżan jesienny, farbownik lekarski, kłosowce, kocimiętki, kolendra siewna, kosmos pierzastolistny, krwawnica pospolita, lebiodka pospolita, lubczyk ogrodowy, łyszczec wiechowaty, macierzanka piaskowa, marzymięta grzebieniasta (orzęsiona), mierznica czarna, mięty, mikołajek płaskolistny, ogórecznik lekarski, ostropest plamisty, ożanka nierównoząbkowa, przegorzany, pszczelnik mołdawski, rezedy, rukiew siewna, serdecznik pospolity, stulisz sztywny, szałwie (z wyłączeniem szałwii błyszczącej), szanta zwyczajna, szczecie, ślaz zygmarek, ślazówka turyngska, świerzbnica polna, trędownik bulwiasty, werbena krzaczasta, wielosił błękitny, wierzbownica kosmata, wierzbówka kiprzyca, żeleźniak pospolity, żmijowiec grecki, żywokost lekarski.

 

  • Wykaz nr 2: facelia błękitna, gorczyca jasna, gryka zwyczajna, komonica zwyczajna, koniczyny (z wyłączeniem koniczyny odstającej), lucerny, nostrzyk biały, rzodkiew oleista, słonecznik zwyczajny, sparceta piaskowa, sparceta siewna, wyka kosmata.

 

Nowe ONW

Od 2019  roku  płatności ONW będą wypłacane według nowych zasad. Zmieniła się kwalifikacja do ONW oraz rodzaje ONW. Należy pamiętać że na grunty, które zostały wyłączone z ONW, w tym oraz w przyszłym roku będą przysługiwały płatności przejściowe. Za ten rok będzie to 85% dotychczasowej stawki płatności, a w przyszłym – 25 euro za wyłączony hektar.  Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  rolnicy mogą sprawdzić czy ich miejscowość w której posiadają grunty rolne, nadal należy do ONW, a jeśli tak  to do jakiego typu ONW należy.

 

Źródło : ARiMR