Od 15 marca do 15 maja 2019 roku rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Ostateczny termin na złożenie wniosku to 10 czerwca 2019 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 16 maja 2019 r., rolnicy będą mieli pomniejszone płatności o 1% należnej kwoty.

Natomiast do dnia 31 maja 2019. można wprowadzać (bez konsekwencji finansowych) zmiany do złożonych dokumentów. Jednakże w przypadku bydła zmiana może jednak polegać wyłącznie na zastąpieniu zwierzęcia zadeklarowanego do płatności. Przy czym nowe zwierzę przed poinformowaniem Agencji o zmianie powinno spełnić wymogi identyfikacji i rejestracji zwierząt, czyli musi być zarejestrowane u tego rolnika w systemie na dzień ubiegania się o płatność. Ostateczny termin zgłaszania zmian do wniosku upływa 10 czerwca 2019 r. Zmiany do wniosku po 31 maja 2019 r. skutkują pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Warto zaznaczyć, iż jeżeli wnioskodawca nie może zrealizować praktyki zazielenienia w zakresie utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), może dokonać zmiany elementu proekologicznego w każdym momencie w zakresie wszystkich rodzajów elementów EFA. Musi jednak utrzymać odsetek powierzchni zadeklarowanej jako EFA. Jeśli więc beneficjent zadeklarował 5% obszarów EFA, zmiana jest możliwa tylko w tym obszarze i tylko w ramach działek będących w jego posiadaniu i zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności na 2019 r. 

 

Rolnicy, którzy są zmuszeni do dywersyfikacji upraw (czyli mają co najmniej 10 ha gruntów ornych), od 2019 r., przy wyliczaniu udziału upraw w gospodarstwie uwzględniają te uprawy, które będą prowadzić w okresie od 1 czerwca do 31 lipca roku, w którym wnioskują o dopłaty. 

 

Pracownicy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli służą pomocą przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności na 2019 rok za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Zainteresowanych rolników zapraszamy do kontaktu z pracownikami LODR w Końskowoli oraz pracownikami Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

 

Źródło : ARiMR