Wiosna, lato to dobry czas na zakup nie tylko brojlerów, ale także piskląt gęsich i kaczek. Pisklęta powinny pochodzić ze sprawdzonych źródeł, być zdrowe i żywotne. Do przyzagrodowego chowu kur przeznaczonych do produkcji jaj najlepiej nadają się rasy typu ogólnoużytkowego. Do takich ras zaliczamy Rhode Island Red, Sussex, Plymouth Rock, czy mieszańce należące do linii Rosa (Rosa I-Rosa V). Przy chowie małych stad warto pokusić się o zakup piskląt rodzimych ras kur zielononóżki lub żółtonóżki kuropatwianej.

Bezpiecznie jest kupować pisklęta ze sprawdzonych zakładów wylęgowych, które są pod stałą kontrolą sanitarną i weterynaryjną. Pisklęta jednodniowe są selekcjonowane i szczepione (w pierwszym dniu życia brojlery kurze szczepi się m.in. przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu i zakaźnemu zapaleniu oskrzeli, nioski w pierwszym dniu życia obligatoryjnie szczepi się przeciwko chorobie Mareka). Zdrowe pisklęta są ruchliwe, a ich masa nie mniejsza niż 32 gramy, mają skrzydełka przylegające do ciała, prawidłowo wciągnięty woreczek żółtkowy, zagojoną pępowinę, brzuszek suchy, a odbyt nie zalepiony kałem. Puch musi być gęsty, suchy, czysty i błyszczący. O złej kondycji piskląt świadczy wilgotny, posklejany puch, deformacje nóg, skrzydeł, czy dzioba. Należy pamiętać o zapewnieniu pisklętom optymalnych warunków podczas transportu. Niska temperatura, słaba wymiana powietrza czy zbyt duże zagęszczenie zwierząt w skrajnych przypadkach doprowadzą do znacznych upadków piskląt. Pisklęta należy transportować w specjalnych kontenerach, które gwarantują optymalną wymianę powietrza. Temperatura podczas transportu powinna wynosić około 250C, a na jedno pisklę powinno przypadać około 25 cm2 wolnej powierzchni.

Należy unikać zakupu piskląt o niepewnym pochodzeniu i stanie zdrowia na targowiskach od przypadkowych handlarzy. Zakup piskląt z niesprawdzonego źródła odbije się później negatywnie na uzyskiwanych efektach odchowu i produkcji.

Katarzyna Guzek