Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zakończył kolejny cykl szkoleń dla osób, które zadeklarowały w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania „Premie dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Szkolenia odbywały się w Końskowoli w dniach 12-14 marca 2019 r.

Również i w tej edycji szkoleń największym zainteresowaniem cieszył się temat „Rachunkowość w gospodarstwie rolnym”. Akces uczestnictwa w szkoleniach zgłosiło 182 rolników. Wydano 505 zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach.

Największym zainteresowaniem oprócz wcześniej wspomnianego tematu cieszyły się szkolenia nt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym”, „Uprawa roślin sadowniczych – jagodowe”, „Zarządzanie w gospodarstwie rolnym”, „Agrotechnika, nawożenie, ochrona w uprawach polowych”, „Nowoczesne technologie w uprawie roślin sadowniczych”, „Technologia uprawy zbóż”, „Integrowana ochrona i produkcja roślin” oraz „Technologia uprawy roślin strączkowych”. Mniej obleganymi tematami były: „Stosowanie środków ochrony roślin”, „Podatek VAT w rolnictwie”, „Chów trzody chlewnej”, „PROW 2014 -2020”, „Stosowanie dobrej kultury rolnej”, „Ochrona środowiska i klimatu …”

Na następne szkolenia zapraszamy późną jesienią 2019 r.

Tamara Siecińska