Dnia 14.03.2019 r. w Restauracji Oliwia w Rykach odbyło się szkolenie dla producentów rolnych produkujących nawóz naturalny, odnośnie sporządzania planu nawozowego. Organizacją szkolenia zajął się PZDR w Rykach, Dział ekologii i ochrony środowiska LODR w Końskowoli wraz ze Spółdzielnią Mleczarską Ryki. Konferencję rozpoczął i przywitał gości kierownik PZDR Ryki - Pan Mariusz Dziliński.

Wykład przeprowadził Pan Bogusław Kiedrowski - specjalista w dziale ekologii i ochrony środowiska w LODR Końskowola, omówił dokumenty do sporządzania planu nawozowego, rejestr nawożenia oraz ewidencję stosowania nawozów.

Następnym prelegentem była Pani Maria Kozak - główny specjalista  w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Lublinie, która omówiła przepisy i ustawy odnoście gospodarski nawozowej oraz wymagania dla rolników podczas kontroli w gospodarstwie. Następnie krótki wykład na temat konieczności uboju zwierząt gospodarskich poza rzeźnią przeprowadzili pracownicy z Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Temat gospodarki nawozowej, który jest obowiązkiem i nowością dla rolników zgromadził na szkoleniu ponad 120 słuchaczy. Spotkanie z pewnością przyniosło szereg korzyści dla uczestników spotkania, którzy otrzymali fachowe informacje i porady.

Wioletta Ostrzyżek