Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej zs. w Grabanowie zorganizował 3 marca bieżącego roku X Lubelską Konferencję Pszczelarską zatytułowaną „Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”. Konferencja odbyła się w Centrum Edukacji Ekologiczno –Rolniczej w Grabanowie. Patronat nad konferencją objęło Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Urząd Gminy w Białej Podlaskiej oraz Polski Związek Pszczelarski. Natomiast opiekę medialną nad przedsięwzięciem roztoczyło Radio Biper, Internetowy Portal Informacyjny.

Głównym sponsorem tego wydarzenia był  LODR w Końskowoli. Do wsparcia tego przedsięwzięcia włączyli się również: Związek Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej oraz Podlaskie Proekologiczne Koło Pszczelarzy w Białej Podlaskiej. Jubileuszowa, dziesiąta już z kolei konferencja zgromadziła ponad 160 uczestników. Przybyłych gości przywitał zastępca Dyrektora LODR - Andrzej Ryl. W swoim wystąpieniu podkreślił istotną rolę pszczół w produkcji rolnej, potrzebę wielokierunkowego wspierania pszczelarstwa, zaznaczył ważną funkcję fachowego doradztwa w rolnictwie oraz dokonał uroczystego otwarcia konferencji. Swoją obecnością zaszczycili nas: profesor Politechniki Warszawskiej Waldemar Izdebski, zastępca wójta Gminy Biała Podlaska Adam Olesiejuk, lekarz weterynarii Jacek Martyniuk, a także liczne grono pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa. Spotkanie poprowadziła Małgorzata Lewandowska, główny specjalista ds. pszczelarstwa PZDR w Białej Podlaskiej zs. w Grabanowie, która zapoznała zebranych z programem konferencji i jako pierwszy prelegent przedstawiła działalność edukacyjną realizowaną w pasiece LODR w Grabanowie w 2018 roku.

Ten unikalny projekt edukacyjny zatytułowany „Pszczoła na tak” skierowany do dzieci i młodzieży prowadzony jest już od 2011 roku i dotychczas zrealizowano 10 edycji tego programu, w którym wzięło udział 3 118 uczestników. Propaguje on znaczenie pszczół i pszczołowatych w środowisku i życiu człowieka. Te działania wychodzą również naprzeciw istniejącym potrzebom i uwarunkowaniom ponieważ musimy chronić te owady przed wyginięciem  i tworzyć przyjazne warunki ich bytowania.

Projekt posiada bogaty program zajęć obejmujący wykłady, pogadanki i zajęcia warsztatowe wzbogacone licznymi eksponatami,  pokazami filmów oraz prezentacjami multimedialnymi. Zajęcia cieszą się też dużym zainteresowaniem ze strony lokalnego środowiska pszczelarskiego, które wspiera tę wyjątkową inicjatywę. Sponsorami tych działań są: Związek Pszczelarzy  „Podlasie” w Białej Podlaskiej, Proekologiczne Koło Pszczelarzy w Białej Podlaskiej, sklep pszczelarski „Bartnik” Jarosława Pieńko w Białej Podlaskiej, Centrum Pszczelarsko-Ogrodnicze Beaty Mikołajczuk w Tuliłowie. Do wymienionego grona dołączyli również: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie, Poleski Park Narodowy oraz Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.  Na konferencji z-ca Dyrektora LODR, Andrzej Ryl wręczył wymienionym sponsorom dyplomy uznania dziękując za wspieranie tego wyjątkowego pszczelarskiego projektu.

Następnie doktor nauk weterynaryjnych Anna Gajda z SGGW w Warszawie w swoim wystąpieniu dotyczącym chorób pszczół omówiła zgnilec amerykański i europejski stanowiący duży problem polskich pasiek.

Kolejnym prelegentem był mgr Mariusz Chachuła, pedagog Zespołu Szkół  Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, który przedstawił czynniki wpływające na wydajność miodową pasiek.

Poruszane tematy wywoływały ożywioną dyskusję, która trwała także w czasie przerw kawowych a nawet po zakończeniu konferencji. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa sprzętu pszczelarskiego stanowiącego część oferty handlowej 2019  w ramach mechanizmu „Wsparcia rynku produktów pszczelich”, którego obsługą zajmuje się obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Wspaniała atmosfera i jak zwykle wysoka frekwencja dziesiątej jubileuszowej konferencji pszczelarskiej w Grabanowie potwierdziła potrzebę kontynuacji takich przedsięwzięć.

Małgorzata Lewandowska