Z powodu nieodnowienia przez Parlament Europejski (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1500 z dnia 9 października 2018 r.) zatwierdzenia substancji czynnej tiuram, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 30 stycznia 2019 roku cofa zezwolenie na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających tę substancję. Jednocześnie w wyżej wymienionym rozporządzeniu określono terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających  substancję czynną tiuram w zależności od zastosowania.

W przypadku zapraw nasiennych
do 30 lipca 2019 r. – okres sprzedaży
do 30 stycznia 2020 r. – okres stosowania, przechowywania lub unieszkodliwiania

W przypadku środków ochrony roślin stosowanych nalistnie
do 31 marca 2019 r. – okres sprzedaży
do 30 kwietnia 2019 r. - okres stosowania, przechowywania lub unieszkodliwiania

Ponadto wprowadzono zakaz używania (wysiewania) i wprowadzania do obrotu nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi tiuram po dniu 31 stycznia 2020 r.

Tiuram jest substancją czynną o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego. W uprawach rolniczych takich jak np. kukurydza, rośliny bobowate i zboża, ww. substancja czynna stosowana jest w formie zapraw nasiennych do ograniczania chorób powodowanych przez patogeny bytujące w glebie oraz przenoszone z materiałem siewnym.

Na podstawie informacji MRiRW
oprac. Edyta Baca