Dnia 14 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie odbyło się szkolenie dla rolników z powiatu krasnostawskiego, którzy ubiegali się o fundusze z UE z działań - Restrukturyzacja małych gospodarstw i Premie dla młodych rolników. Szkolenie pt. Zasady prowadzenia rachunkowości uproszczonej w gospodarstwie rolnym w świetle wymagań PROW 2014-2020” zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie. Szkolenie otworzył oraz przedstawił jego program Kierownik PZDR Krasnystaw Wiesław Orzędowski.

Wykład na powyższy temat przeprowadził Główny doradca ds. ekonomiki w PZDR Krasnystaw Andrzej Tomaszewski. Zostały omówione następujące zagadnienia: wymóg prowadzenia rachunkowości  przez rolników w przypadku ubiegania się o pieniądze z Premii  dla młodych rolników i Restrukturyzacji małych gospodarstw, sposób prowadzenia zapisów rachunkowych wg wzoru udostępnionego przez ARiMR, wymogi stawiane dokumentom księgowym, sposób rejestracji konkretnych zdarzeń w gospodarstwie, Omówiono harmonogram realizacji biznesplanów – zobowiązania rolników,  sporządzenie sprawozdania i ankiety monitorującej oraz sposób prowadzenia zapisów w rachunkowości PL FADN.

Drugim tematem jaki został zaprezentowany na w/w szkoleniu był VAT w rolnictwie – zasady ogólne. Zagadnienie to przedstawił Główny doradca ds. ekonomiki w PZDR Krasnystaw Józef Piszczek, zachęcając jednocześnie uczestników szkolenia do korzystania z usług Biura Rachunkowego LODR w Końskowoli.

W trakcie dyskusji rolnicy wyjaśniali z doradcami LODR sposoby rozwiązywania konkretnych problemów związanych z realizacją biznesplanów.  

Wiesław Orzędowski

Fot. Ireneusz Król