W dniu 03.10.2018r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyło się szkolenie wewnętrzne dla doradców z Powiatowych Zespołów Doradczych. Pierwszy wykład wygłosiła Pani Stefania Banach - główny specjalista z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Tematem wykładu były przepisy ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza oraz wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

Następnymi prelegentami byli przedstawiciele firmy oferującej maszyny i urządzenia służące przygotowywaniu pasz dla zwierząt - Pan Stanisław Popiołek i Zygmunt Sokół. Podczas wystąpienia omówili temat bezpieczeństwa pasz oraz dobór maszyn i urządzeń do produkcji. Zaprezentowano m.in. maszyny transportowe, do pobierania oraz przygotowania pasz, dmuchawy ssąco - tłoczące, mieszalniki, podajniki, przenośniki ślimakowe, rozdrabniacze oraz suszarnie i rozsiewacze.

Liczne pytania doradców w trakcie wykładów świadczyły o dużym zainteresowaniu tymi tematami. Mamy nadzieję, że tego typu spotkanie dzięki pracy naszych doradców na terenie całego województwa przełoży się na rozpowszechnianie ważnych informacji wśród rolników.

Katarzyna Guzek