W dniu 3 października 2018 r. w LODR w Końskowoli zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W imieniu LODR umowę o współpracy podpisał dyrektor Sławomir Plis, a z ramienia WFOŚIGW prezes Paweł Gilowski.

Porozumienie umożliwi wzajemny udział w pracach i projektach organizacyjno-szkoleniowych w oparciu o posiadaną bazę, wzajemną promocję, promowanie proekologicznego stylu życia oraz proekologicznych inwestycji w gospodarstwach rolnych i domowych służących dobrostanowi środowiska naturalnego województwa lubelskiego oraz inne przedsięwzięcia w obszarach statutowej i ustawowej działalności. Po podpisaniu dokumentów rozpoczęło się szkolenie dla doradców LODR w Końskowoli przeprowadzone przez pracowników Funduszu na temat uruchomionego projektu „Czyste Powietrze”. Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem o czym świadczy złożona do chwili obecnej duża ilość wniosków. Andrzej Szarlip – rzecznik prasowy WFOŚiGW przedstawił obecnym na szkoleniu główne założenia Programu. Następnie Kamil Karwowski - kierownik ZEE WFOŚiGW w Lublinie wyjaśnił zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, oraz wyczerpująco odpowiadał na pytania uczestników szkolenia. Dzięki zdobytej wiedzy doradcy LODR będą mogli oferować pomoc mieszkańcom obszarów wiejskich w wypełnianiu wniosków z projektu „Czyste Powietrze” oraz udzielać szczegółowych informacji na ten temat.

 

Jolanta Decka-Baran