Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza osoby działające na rzecz rozwoju społeczności wiejskich na warsztaty, które odbędą się w Łowiczu województwie łódzkim.

Lista warsztatów:

Warsztat KOMUNIKACJA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Data warsztatu

Termin zamknięcia naboru uczestników

27 – 30 września 2018 r.

17 sierpnia 2018 r.

 

Szkolenie KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA WIEJSKĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ.

Data warsztatu

Termin zamknięcia naboru uczestników

11 – 14 października 2018 r.

10 września 2018 r.

 

Warsztat KOMUNIKACJA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ skierowany jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zarejestrowanych lub będących w trakcie rejestracji, którzy działają na rzecz swojej społeczności we wsiach oraz miasteczkach do 6000 mieszkańców.  W warsztacie tym mogą uczestniczyć zespoły dwu- osobowy z tej samej organizacji. Zajęcia poprowadzi certyfikowany trener, który posiada doświadczenie w pracy samorządowej.  Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do lepszej współpracy z mieszkańcami, władzami samorządowymi, a także innymi organizacjami i instytucjami które działają w środowisku lokalnym. Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą wiedzę w jaki sposób budować trwały kontakt oparty na wiarygodnym komunikacie w małych lokalnych środowiskach. Ponadto zostaną omówione i przedstawione zagadnienia podstawowe oraz ,,umiejętności miękkie”, które pomagają lub utrudniają komunikację: Funkcjonowanie barier utrudniających skuteczną komunikację oraz ich konsekwencje w codziennych sytuacjach;

  • Sposoby przełamywania barier w komunikacji, m.in. z wykorzystaniem negocjacji i empatii;
  • Poznanie i wykorzystywanie reguł wpływu społecznego w działalności lokalnej (jak nie poddawać się manipulacji?);
  • Poznanie i praktyczne wykorzystywanie narzędzi i technik komunikacyjnych pozwalających na efektywną komunikację interpersonalną i społeczną;
  • Jak prawidłowo określić cel wystąpienia publicznego i potrzeby odbiorców tego wystąpienia;
  • Promocja działań to nie chwalenie się – w jakim celu prowadzi się promocję i jak poprawnie promować podejmowane działania;
  • Współpraca z lokalnym samorządem: korzyści, możliwości, zasady.
  • Organizowanie spotkań informacyjnych i promocyjnych (cele, zasady, kwestie organizacyjne, itp.) – rozwiązywanie trudnych sytuacji podczas spotkań.

 

 

Należy pamiętać, że zaświadczenie o ukończeniu warsztatu otrzymają osoby, które będą brały aktywny udział w całym warsztacie. Zainteresowane osoby udziałem w warsztacie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy. Szczegółowy informacje na stronie internetowej http://fundacjawspomaganiawsi.pl/

 

Szkolenie KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA WIEJSKĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ.

Celem tego szkolenia jest podniesienie wiedzy oraz umiejętności osób, które w nim będą uczestniczyły z zakresu prawidłowego zarządzania swoimi organizacjami na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i rachunkowych. W szkoleniu mogą uczestniczyć członkowie zarządów organizacji pozarządowych (zarejestrowanych, będących w trakcie rejestracji lub przygotowujących się do rejestracji), którzy działają na rzecz swojej społeczności we wsiach oraz miasteczkach do 6000 mieszkańców. W szkoleniu może uczestniczyć po jednym przedstawicielu zarządu. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych. Ponadto wykładowczyni prowadzi własne biuro rachunkowo- doradcze, które głownie skierowane jest do stowarzyszeń oraz fundacji. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą  podstawową wiedzę na temat działania organizacji społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto zostaną poruszone zagadnienia z zakresu zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych :

- Tworzenie oraz działalność stowarzyszeń i fundacji w Polsce;
- Prowadzenie działalności nieodpłatnej/odpłatnej/gospodarczej przez organizacje pozarządowe;
- Podstawowe zasady rachunkowe w organizacjach pozarządowych, takie jak polityka rachunkowości i plan kont;
- Zasady podatkowe w organizacjach pozarządowych;
- Prowadzenie sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych.

Należy pamiętać że zaświadczenie o ukończeniu warsztatu otrzymają osoby które  będą brały aktywny udział w całym warsztacie. Zainteresowane osoby udziałem w warsztacie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy. Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://fundacjawspomaganiawsi.pl/

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.