„Bitwa regionów- Bitwa na smaki” to ogólnopolski konkurs skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń czy organizacji skupiających KGW.

Celem konkursu jest promocja produktów tradycyjnych i regionalnych z całej Polski wsparcie lokalnych aktywności na rzecz promocji żywności regionalnej i tradycji kulinarnych, a także integracja lokalnych stowarzyszeń i społeczności województw oraz zachęcenie konsumentów do spożywania produktów wysokiej jakości oraz do turystyki kulinarnej.

„Bitwa regionów- Bitwa na smaki” przeprowadzona będzie w dwóch etapach:

  1. etap eliminacyjny w OT KOWR w Lublinie, wyłaniający 3 najlepsze KGW z regionu. Polega na zgłoszeniu się KGW do dnia 20.07.2018 r. do OT KOWR w Lublinie z recepturą potrawy konkursowej oraz przedstawieniem swoich osiągnięć na karcie zgłoszeniowej. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace i zaprosi zwycięskie zespoły na finał.
  2. etap polega na zaprezentowaniu się KGW podczas imprezy organizowanej w Bydgoszczy. KGW przygotowują regionalne dania główne i prezentują je przed profesjonalnym jury.

Finał konkursu odbędzie się 9 września 2018 r. podczas „Jarmarku Kujawskiego” organizowanego przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się Zespołu do pierwszego etapu konkursu, który zostanie przeprowadzony przez OT KOWR w Lublinie. Zespoły mogą składać się z 3 osób. Każdy Zespół może zgłosić tylko jedno danie konkursowe. Przepis na danie konkursowe należy zamieścić na karcie zgłoszenia udziału w konkursie stanowiącej Załącznik nr 1.

Każde KGW uczestniczące w finale „Bitwa regionów- Bitwa na smaki”  otrzyma zwrot kosztów za zakupione produkty zużyte na potrzeby konkursu w wysokości do 500 zł brutto. Organizator zapewnia również transport KGW na finał oraz nocleg w terminie 8-9 września 2018 r.

Podczas finału konkursu istnieje możliwość sprzedaży swoich produktów na stoiskach wystawienniczych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.polskasmakuje.pl

Pobierz załączniki