W dniu 29 czerwca 2018 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował szkolenie pt. „Nowoczesne technologie uprawy zbóż i rzepaków”. Uczestników szkolenia powitała Pani Ewa Szałachwiej - Kierownik PZDR w Piaskach. Szkolenie odbyło się na polach demonstracyjnych rolników w  Woli Piaseckiej, Bystrzejowicach, Piaskach, Brzezicach i Józefowie. Pracownicy PZDR w Piaskach  - Renata Podlodowska i Renata Misztal zaprezentowały uprawiane tam odmiany zbóż i rzepaków.

 Rolnicy  mogli zobaczyć takie odmiany pszenicy ozimej jak: Hondia, Linus, Joker i Bohemia oraz rzepaków takich jak: Kuga, SY Florida, SY Iowa, ES Vito, ES Barocco, ES Cesario, ES Imperio, ES Valegro, Mercedes F1 i Einstein F1. Zaprezentowane odmiany pszenicy i rzepaku to w większości nowości na polskim rynku, które charakteryzują się dużym plonowaniem, dobrą mrozoodpornością, odpornością na wyleganie oraz  mniejszą podatnością na choroby grzybowe. Rolnicy mieli bardzo dobrą okazję do wymiany doświadczeń i porównania  prezentowanych odmian w stosunku do swoich.
Uczestnicy szkolenia mogli  zapoznać się  z technologią uprawy stosowaną na polach doświadczalnych oraz mieli możliwość oceny efektów zastosowanych zabiegów ochrony i nawożenia zarówno mineralnego jak i dolistnego w lokalnych warunkach pogodowych i glebowych. 
Rolnicy byli bardzo zadowoleni z  poszerzenia wiedzy z zakresu agrotechniki i ochrony roślin czego dowodem były często zadawane pytania i długa dyskusja. Taka forma szkolenia bardzo spodobała się licznie przybyłym rolnikom, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu spotkaniach. Była to doskonała okazja do wymiany cennych doświadczeń w miłej atmosferze.

Opracowała: Renata Misztal